AMarkowych.art

„TĘSKNOTA ZA WIECZNĄ MIŁOŚCIĄ” – ANASTASIYA MARKOVYCH, OBRAZ OLEJNY.